utemeljeno 1917. godine
 
Skip Navigation Links
GRUBI GRAÐEVINSKI MATERIJAL
 
GRAÐA, LETVA, ŠTAFLA

Grede
  
Letve

Daske
    
 
ARMATURNE MREŽE I ŽELJEZO
Armaturne mreže     
 
BETONSKI OPLOÈNJACI I RUBNICI
Betonski oploènjaci   Betonski rubnjaci
 
BETONSKE CIJEVI
Betonske cijevi     
 
ŠLJUNAK, PIJESAK, DROBLJENI I DEKORATIVNI KAMEN
Dekorativni kamen   Pijesak
Opeka d.d. Vukovarska 215, 31000 Osijek, Hrvatska
© Opeka Informatika 2010.