utemeljeno 1917. godine
 
Skip Navigation Links

Preuzimanje dokumenata, obrazaca i certifikata
Dokument: Vrsta Preuzimanje Velicina Preuzimanje (zip) Velicina
O Opeki d.d. Razvoj, tehnologija, certifikati... Opeka.pdf 548 Kb Opeka.zip 524 Kb
Tehnicke upute EUROterm proizvodi Tehnicke_upute.pdf 12,1 Mb Tehnicke_upute.zip 10 Mb
Komercijalni katalog Svi proizvodi Kom_kat.pdf  2,76 Mb Kom_kat.zip 2,61 Kb
Reklamacijski zapisnik   Rekl_zapisnik.pdf 87,5 Kb Rekl_zapisnik.doc 52 Kb
Pogon Osijek Deklaracija:  
Izjava o sukladnosti:  
Potvrda o tvorn. kontroli proizv:  
Pogon Sarvaš Deklaracija:  
  Izjava o sukladnosti:  
Pogon Vladislavci Deklaracija:  
  Izjava o sukladnosti:  
Pogon Ilok Deklaracija:  
  Izjava o sukladnosti:  
Trgovacka roba Deklaracija:  
  Izjava o sukladnosti:  
Opeka d.d. Vukovarska 215, 31000 Osijek, Hrvatska
© Opeka Informatika 2010.