utemeljeno 1917. godine
 
Skip Navigation Links

Prodaja nekretnina
Kontakt: Slavica Marijanović ing. gr.
 
NEKADAŠNJA CIGLANA   Informacije o nekretnini
Površina parcele: 72 306 m2
 
LOKACIJA:  
Dalj, uz prometnicu Dalj - Erdut  
 
NEKADAŠNJA CIGLANA   Informacije o nekretnini
Površina parcele: 21 027 m2
 
LOKACIJA:  
VUKOVAR - SAJMIŠTE  
 
NEKADAŠNJA CIGLANA   Informacije o nekretnini
Površina parcele: 93 040 m2
 
LOKACIJA:  
BIZOVAC  
 
POSLOVNA ZGRADA ILOK   Informacije o nekretnini
Površina parcele: 21 068 m2
 
LOKACIJA:  
ILOK - Štefanikova 28  
 
POSLOVNA GRAĐEVINA   Informacije o nekretnini
Po + P + Pk
 
LOKACIJA:  
DARDA - Žrtava Domovinskog rata 6  
Opeka d.d. Vukovarska 215, 31000 Osijek, Hrvatska
© Opeka Informatika 2010.