utemeljeno 1917. godine
 
Skip Navigation Links

        Sustav upravljanja kvalitetom i okolišem integralni je dio svih procesa stvaranja vrijednosti: od planiranja, razvoja, proizvodnje, zajedničkih poslova pa sve do isporuke proizvoda. Na osnovama standarda-međunarodnih europskih normi EN ISO 9000 i 14001,uprava Opeke d.d. Osijek na svim razinama promiče sustav upravljanja kvalitetom i okolišem u koji uključujemo sve djelatnike.

        Učinkovit sustav upravljanja kvalitete i okoliša je zajedničko opredjeljenje i obveza svih djelatnika. Cjelokupno svoje znanje i iskustvo ulažemo u stvaranje proizvoda vrhunske kvalitete, koji našim kupcima garantiraju trajnost, sigurnost i udobnost. Cjelokupna proizvodnja temelji se na ekološkoj osvještenosti i osnovni nam je zadatak čist i zdrav proizvod a isto tako i zdrava proizvodnja.

        Naši proizvodi su napravljeni od potpuno prirodnih materijala bez ikakvih umjetnih dodataka. U proizvodnom procesu koristimo plin kao ekološki prihvatljiv energent. Stalnim usavršavanjem proizvodnog procesa reduciramo potrošnju energije čime doprinosimo smanjenju globalnog zatopljenja. Naši proizvodi mogu se reciklirati bez štetnih nus pojava.

        Naša eksploataciona polja po završetku eksploatacije pretvaraju se u prekrasna jezera koja se poribljavaju i služe ne samo ribićima nego i izletnicima.

        KONZISTENTNO PROVOĐENJE POLITIKE KVALITETE I OKOLIŠA OMOGUĆUJE NAM: Ispunjavanje osnovnog strateškog cilja: isporučiti vrhunski proizvod koji će ispuniti očetivanja i udovoljiti zahtjevima kupaca; Izrada proizvoda i usluga zahtjevanje kvalitete uz racionalizaciju tehnoloških procesa i minimalne troškove proizvodnje; Stalni nadzor svih procesa, koji pomaže pravovremenom otklanjanju nesukladnosti;

        Primjerenu i učinkovitu organizaciju u kojoj se prati, prepoznaje i nagrađuje kvalitetan rad na zadovoljstvo svih zaposlenika; Usavršavanje i obrazovanje uposlenih na svim područjima i otvaranje mogućnosti za ostvarivanje svih individualnih potencijala; Stalno ulaganje u inovacije, razvoj i nove tehnologije, brigu za okoliš i racionalno korištenje energije; Planiranje praćenje i racionalizacija troškova

        UPRAVA PODUZEĆA POLITIKU KVALITETA PROVODIT ĆE UZ GESLO:

        ZDRAV PROIZVOD U SKLADU SA PRIRODOM-ŠTITIMO OKOLIŠ ZA BUDUĆE GENERACIJE
        KUPOVINOM NAŠIH PROIZVODA ČUVATE OKOLIŠ I SVOJE ZDRAVLJE.

Opeka d.d. Vukovarska 215, 31000 Osijek, Hrvatska
© Opeka Informatika 2010.